Charitatieve Projecten

Uit een deel van haar opbrengsten initieert en financiert BKK charitatieve projecten. BKK heeft de overtuiging en filosofie dat de combinatie van sport, scholing en zelfkennis bijdraagt aan de ontwikkeling van de jeugd. Wanneer jongeren (in de leeftijd tussen 10 en 25 jaar) in clubverband en/of individueel systematisch sport beoefenen en daarnaast goede scholing volgen, waarbij er tevens regelmatig tijd ingeruimd wordt voor meditatie oefeningen, dan zal dit als resultaat een positieve invloed hebben op de (brede) maatschappelijke en culturele ontwikkeling van deze mensen. Deze combinatie levert een bijdrage aan een evenwichtig mens(beeld), zodat deze beter in staat is een verantwoordelijk en een waardevol lid van de maatschappij te worden. Daarom richt BKK zich met haar charitatieve projecten op scholen en scholing van de jeugd.