Alkmaar: Officepark Viaanse Molen

Viaanse GROOT

Officepark Viaanse Molen is genoemd naar de nabij gelegen Viaanse Molen, stammend uit ca. 1650. Officepark de Viaanse Molen is een uitnodigend kantorencomplex, met als huurders de Politie Regio Noord-Holland-Noord, Nuon Energy BV en KPMG/Meijburg. De drie panden hebben een krachtige uitstraling met een totaal kantooroppervlak van 7250 m2 BVO en een parkeervoorziening voor ruim 150 auto's. Het complex is aan de noordkant van Alkmaar gelegen en ligt centraal in Noordwest-Holland. De verbindingen met de (snel)wegen A9, N9 en de N242 zijn uitstekend.  

 

Veel bedrijventerreinen ogen afstandelijk en zakelijk. Zo niet de Viaanse Molen. Representativiteit zit hem niet alleen in kantoorruimtes en parkeerplaatsen, maar ook in het rijke leefbare aspect van beplantingen de terreininrichting. Daarnaast is voorzien in een solide afsluitbare ondergrondse afvalruimte van 5m3, die fraaier, schoner en functioneler is dan het uitzicht op grauwe containers.

Tevens heeft BKK op eigen initiatief een openbare fietsenstalling voor ruim 60 fietsen nabij het pand gerealiseerd. Zo is het Officepark Viaanse Molen een goed voorbeeld hoe functionaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid en een prettig werkklimaat zich goed laten combineren. Deze zaken maken het Officepark Viaanse Molen tot een voorbeeldfunctie voor de regio Alkmaar.

Ampèrestraat  15. Huurder Politie Noord Holland-Noord

Een kantoorgebouw met een vloeroppervlakte van 1500 m2 BVO (1200 m2 VVO), flexibel indeelbare kantoorruimte verdeeld over 4 bouwlagen en 31 eigen parkeerplaatsen.

Ampèrestraat  17. Huurder Nuon Energy BV

Een kantoorgebouw met een vloeroppervlakte van 4250 m2 BVO ( 3500 m2 VVO), flexibel indeelbare kantoorruimte verdeeld over 4 bouwlagen en 93 eigen parkeerplaatsen.

Ampèrestraat  19. Huurder KPMG/Meyburg - accountants/fiscalisten

Een kantoorgebouw met een vloeroppervlakte van 1500 m2 BVO (1200 m2 VVO),  flexibel indeelbare  kantoorruimte verdeeld over 4 bouwlagen en 31 eigen parkeerplaatsen.

De ingebruikname van de panden was in 2003.

Arnhem: Ortheliusstraat 2

PontMeyer Arnhem

Het betrof hier een specifieke vraag/opdracht voor BKK; de ontwikkeling van een bedrijfsgebouw met een combinatie van kantoren, showroom en shop. Het resultaat mag er zijn; het gebouw is duurzaam, logistiek vernuftig, zeer kwalitatief en is door de zeer tevreden klant na de oplevering aangemerkt als voorbeeld en referentie voor de overige vestigingen.

Lees meer...

Rotterdam / Botlek: Theemsweg 5

Arbo-GROOT

BKK was door Arbo Unie benaderd om de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsgebouw op zich te nemen.

Het betrof hier maatwerk met een uitgebreid plan van eisen en specialistische en specifieke wensen, zoals een extra EHBO ruimte.  Mede uit milieuoogpunt is gekozen dit gebouw in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen met een VRF installatiesysteem. Voordeel voor de gebruiker is een substantiële besparing (ca 20%) op de energierekening en een lagere Co2 uitstoot. De klant heeft de mogelijkheid te kiezen voor levering van ‘groene stroom’ om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen.

 

Lees meer...