Nieuwe ontwikkeling: Alkmaar Boekelermeer ‘Lelie’

BKK heeft een uiterst interessant en fraai ontwerp gemaakt voor een bijzonder kantoorgebouw ingepast in een bijzondere eco-zone. Het zgn. ‘Lelie’ kantoorgebouw beslaat ca. 2.550 m2 BVO - 2.250 m² VVO, verdeeld over drie bouwlagen. Bij het pand horen ca. 60 parkeerplaatsen op het bij het gebouw behorende terrein.Naamloos-3

Het pand kenmerkt zich door drie gebogen ‘bladen’ en een centrale kolom waarin de noodzakelijke voorzieningen zijn samengebracht. Het unieke is dat deze vorm qua indeling en te benutten vloeroppervlakte uiterst efficiënt blijkt te zijn met een verhouding BVO-NVO van ruim 85%. Kortom, fraaiheid en functionaliteit kunnen zeer goed samengaan.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en bijzonderheden van dit ontwerp, neem gerust contact met ons op.

Nieuwe Ontwikkeling: Rotterdam Theemsweg 5

theemsweg

Op de naast het bestaande pand gelegen nog beschikbare grond wordt een nieuw kantoorgebouw ontwikkeld in 6 bouwlagen van totaal ca 2700m2 BVO (Ca. 2350 m2 VVO) met 50 eigen parkeerplaatsen. Ook dit kantoorgebouw wordt een zeer modern gebouw; zeer energiezuinig met gebruikmaking van alternatieve energiebronnen zeer veilig en uiterst milieuvriendelijk. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en bijzonderheden van dit ontwerp; neemt u gerust contact op met ons voor de informatiebrochure voor verhuur.

 

 

Naamloos2 

 

 

 

 

 

Nieuwe ontwikkeling: Alkmaar

BKK heeft een bijzonder project in ontwikkeling voor de ontwikkeling en realisatie van een viertal kantoortorens van in totaal ca. 20.000m2. Wat hier met name interessant aan is, zijn de flexibiliteits- en duurzaamheidsaspecten. Bedrijven groeien, breiden uit of krimpen in en verwachten van de verhuurder dezelfde flexibiliteit.

Aan de ene kant is het zaak zo efficiënt en effectief mogelijk de benodigde ruimte in te delen en te gebruiken; slimmer, beter en prettiger. Aan de andere kant ook niet meer dan nodig is, dus gemeenschappelijke ruimtes realiseren waar dat kan, gedeelde voorzieningen aanbrengen waar dat wenselijk is, eigen ruimtes creëeren waar dat moet.

Deze ontwikkeling heeft BKK, samen met enkele vooraanstaande promovendi van de TU-Delft, in een ontwerp weten samen te vatten. Een ontwerp wat zeer vooruitstrevend is en wat naar verwachting een voorbeeldfunctie zal zijn voor de vastgoedbranche. Het is zeer origineel qua visie en benadering en biedt ongekende mogelijkheden qua indeling, gebruik, gebruiksgemak en op termijn zelfs hergebruik.