Savitri School - Suriname

BKK initieerde de nieuwbouw en uitbreiding van een middelbare school in Suriname. Dit initiatief werd mede-ondersteund door de NGO organisatie de Wilde Ganzen. De scope van het project is tweeledig.

Er is enerzijds behoefte aan een schoolgebouw met 17 leslokalen, computerruimte annex bibliotheek en een grote (324 m2) expressieruimte. Er is anderzijds ook behoefte aan leslokalen voor volwasseneneducatie t.b.v. avondopleidingen, cursussen voor computergebruik, evenals specifieke cursussen voor handels-, technische- landbouwtechnische- en administratieve vakgebieden. In dit geval moet het gebouw geschikt zijn om ook in de avond gebruikt te kunnen worden.

Het project is in 2008 van start gegaan en het project is inmiddels zo goed als afgerond. Het kan als uitermate succesvol gezien worden. De school is toonaangevend voor de regio en de hoeveelheid leerlingen is gegroeid van ca 300 (voor renovatie) naar ruim 550 leerlingen dit jaar. In de fotogallery treft u een goede indruk van wat er daar gerealiseerd is.