Charitatieve Projecten

Uit een deel van haar opbrengsten initieert en financiert BKK charitatieve projecten. BKK heeft de overtuiging en filosofie dat de combinatie van sport, scholing en zelfkennis bijdraagt aan de ontwikkeling van de jeugd. Wanneer jongeren (in de leeftijd tussen 10 en 25 jaar) in clubverband en/of individueel systematisch sport beoefenen en daarnaast goede scholing volgen, waarbij er tevens regelmatig tijd ingeruimd wordt voor meditatie oefeningen, dan zal dit als resultaat een positieve invloed hebben op de (brede) maatschappelijke en culturele ontwikkeling van deze mensen. Deze combinatie levert een bijdrage aan een evenwichtig mens(beeld), zodat deze beter in staat is een verantwoordelijk en een waardevol lid van de maatschappij te worden. Daarom richt BKK zich met haar charitatieve projecten op scholen en scholing van de jeugd.

Stichting Ayni - Bolivia

ayniSinds 1999 zet de Stichting Ayni Bolivia-Nederland zich in voor de ontwikkeling van het land en ondersteunt Boliviaanse jongeren via het succesvolle Chaski-onderwijsprogramma wat zich specifiek richt op het inzetten van ICT als onderwijsmiddel. Dit programma bestaat uit drie onderdelen; het oprichten van computercentra bij Boliviaanse scholen, het trainen van docenten en het ontwikkelen en verspreiden van educatieve software die in Bolivia zelf ontwikkeld is. De impact van dit programma is groot, het bereikt inmiddels ca. 35.000 kinderen en tieners. Dit succes heeft echter ook een keerzijde. De capaciteit van leslokalen is beperkt en kan de aanwas van nieuwe leerlingen nauwelijks aan. BKK heeft via de Stichting Ayni ervoor gezorgd dat een aantal extra leslokalen bijgebouwd kunnen worden zodat de capaciteit vergroot kan worden en meer kinderen onderwijs kunnen krijgen.

Savitri School - Suriname

BKK initieerde de nieuwbouw en uitbreiding van een middelbare school in Suriname. Dit initiatief werd mede-ondersteund door de NGO organisatie de Wilde Ganzen. De scope van het project is tweeledig.

Er is enerzijds behoefte aan een schoolgebouw met 17 leslokalen, computerruimte annex bibliotheek en een grote (324 m2) expressieruimte. Er is anderzijds ook behoefte aan leslokalen voor volwasseneneducatie t.b.v. avondopleidingen, cursussen voor computergebruik, evenals specifieke cursussen voor handels-, technische- landbouwtechnische- en administratieve vakgebieden. In dit geval moet het gebouw geschikt zijn om ook in de avond gebruikt te kunnen worden.

Het project is in 2008 van start gegaan en het project is inmiddels zo goed als afgerond. Het kan als uitermate succesvol gezien worden. De school is toonaangevend voor de regio en de hoeveelheid leerlingen is gegroeid van ca 300 (voor renovatie) naar ruim 550 leerlingen dit jaar. In de fotogallery treft u een goede indruk van wat er daar gerealiseerd is.

Stichting Suriname Hindi Parichad

hindiDe Hindoestaanse gemeenschap in Suriname dreigt haar eigen taal en cultuur te verwaarlozen en te verliezen. Om dit rijke culturele verleden ook voor toekomstige generaties te behouden heeft BKK een substantiƫle bijdrage geleverd aan de Hindi Parichad school in Suriname zodat het Hindi onderwijs op structurele wijze in stand gehouden kan worden.